Mitől lesz jó a fordítás?

Miért van szükség a fordítás után lektorálásra? A legtöbb megrendelő szerint csak egy fordításra van szükség, pedig ha igazán jó fordítást szeretnénk gyártani, akkor a lektorálás nagyon fontos. De miért is?

A fordítás két lépése

A fordítás ideális esetben két lépésben történik, amelyben a fordító és a lektor szerepe egyaránt fontos. Lélektani utazásunk egy angol-magyar fordítás mentén halad, amelyben rövid példával illusztráljuk a fordítás eredményét és a fordítás utáni lektorálás szerepét.

A fordító szerepe

A fordító mondatokban gondolkodik, ez az az ideális nyelvtani egység, amely értelmezhető. A fordítás folyamatában a mondatszerkesztés során a szórend kialakítása az egyik legkritikusabb pont. Éppen ezért központi kérdés, hogy mi legyen az angolban látható szavak sorrendiségével. Az angol szórend nagyrészt kötött, ezzel ellentétben a magyarban viszonylag kötetlen. Az angol szavak sorrendiségének automatikus átvétele azonban a magyarban meglehetősen szerencsétlen kimenetelű lehet.

Fordító a pácban

A fordítás első lépéséhez, a megértéshez a fordítónak szükségszerűen bele kell bújni a szövegbe, ezért először az angol mondat értelmét az angol nyelvi szabályok mentén képezi le fejben. Ebben az állapotban nem könnyű átváltani egy másfajta nyelvi gondolkodásra, ennek ellenére szükségszerűen leírja a magyar mondatot, tehát párhuzamosan kétféle nyelvi leképezést szükséges alkalmaznia.

Annak azonban, aki már csak a magyar fordítást olvassa, és nem ismerte az angol eredeti szöveget, csak a magyar szórendből derülhet ki a mondat fókusza. Ahhoz tehát, hogy a mondatban szereplő fontos információt a megfelelő helyre tudjuk a magyarban elhelyezni, a fordítási folyamat során már az angol szöveg értelmezésekor tudatosítanunk kell a hangsúlyos részeket.

A következő mondatokban megpróbáljuk illusztrálni a magyar szórend által kifejezett különbséget:

  1. A Parlament végül 2010. március 6-án [és nem máskor] fogadta el a bizottsági javaslatot
  2. A Parlament 2010. március 6-án végül elfogadta [és nem elutasította] a bizottsági javaslatot
  3. A bizottsági javaslatot végül a Parlament [és nem egy másik intézmény] fogadta el 2010. március 6-án
  4. 2010. március 6-án a Parlament végül a bizottsági javaslatot [és nem egy másik javaslatot] fogadta el.

A magyarban a hangsúlyos rész a fordított szórendű igei állítmány (fogadta el) előtt van, egyenes szórend (elfogadta) esetén pedig maga az állítmány hangsúlyos.

A lektor szerepe

Ahhoz, hogy fordításunk végére minden szó a megfelelő helyre kerüljön, meglehetősen tudatos szintre kell emelnünk magunkban a fordítási folyamat két lépését:

  • első lépésben értelmezni kell a forrásnyelvi szöveget, majd le kell írni azt a célnyelven. Az értelmezés nem csak az adott mondatra, hanem az egész szövegösszefüggésre értendő, hiszen a mondatban lévő új információ a kontextusból derül ki
  • a második lépésben a magyar olvasó szemszögéből, tehát a magyar nyelvi szabályok szerint kell újrafogalmaznunk a korábban leírtakat

A végső simításhoz tapasztalataink szerint a legpraktikusabb megoldás az, ha a fordítótól eltérő személy – nevezzük lektornak – ellenőrzi a fordítást. A lektor a fordítást követően (tehát az angol hatásától függetlenedve) inkább a magyar szövegre összpontosít, a magyar nyelvi szabályok mentén alakítja a szöveget, miközben ellenőrzi a forrásnyelvben szereplő információt. Munkája során a gondolatmenete nem vált át az angol szabályok alkalmazására, eltávolodik azoktól, inkább a magyar nyelv ismerete érvényesül.

Lektori szerep nélkül megoldás lehet az is, ha hangosan felolvassuk a kritikusabb mondatokat. Élőbeszédben ugyanis sokkal nehezebben csapjuk be magunkat. Egy rutinszerűen leírt mondatot beszéd közben szinte automatikusan értelmezni kezdünk, és az idegenszerű megoldások azonnal a felszínre kerülnek.

Fordítás lektorálása korrektúrával SDL Trados szoftverben

A lektorálás elhagyása rendszerint gyengébb fordítást, alacsonyabb minőséget eredményez, amely a fordító kvalitásaitól függően változó lehet. A nyelvi, stilisztikai minőség-ellenőrzést minden esetben érdemes elvégezni, mivel a fordító a legjobb akarata ellenére is ritkán képes két különböző nyelvi sík mentén haladni a fordítás közben.

A cikkhez a Fordítókalauz című kiadványunkat használtuk fel.