Megbízható jogi fordítóra van szüksége?

Napjainkban a társadalmi élet minden szegletét behálózza a jog, a jogszabályok biztosítják a harmonikus együttélést, a mindennapos együttműködést. Ezen indokok miatt szükséges a jogászok, jogi fordítók szerepe, akik a szaknyelvet mindenki számára érhetően képesek közölni. Bármilyen szerződést, hivatalos okiratot szeretnénk idegen nyelven benyújtani, annak érvényessége a hiteles fordításon múlik. Éppen ezért van kifejezetten fontos szerepe a jogi fordítóknak, hiszen a jogi szaknyelv hosszú sorainak, bekezdéseinek megértéséhez és feldolgozásához sok éves tanulás, tapasztalat, gyakorlat szükségeltetik ahhoz, hogy megvalósulhasson az írásbeli nyelvi közvetítés.

A hiteles, jogi szakfordítás az nem csupán a szavak egyenkénti lefordítását, és azok egymás mellé helyezését jelenti. Elsődleges kihívás benne, mint minden nyelvben, a szinonimák értelmezése. A szaknyelvben is egy-egy szónak több jelentés tulajdonítható, ezek közül kell a jogi fordítónak megtalálnia és kiválasztania a szövegkörnyezetnek, jogi szakterületnek megfelelőt, és ezzel dolgoznia tovább. Ez azért különösen fontos, mert az egész okirat érvényessége, a jogintézmény valódisága, akár pénzünk is múlhat rajta. Ebből következik az a kitétel, hogy olyan ember végezze a jogi fordítói folyamatot, aki tisztában van a jogszabályokkal, jogi terminológiával.

Továbbá magas fokú precizitás, pontosság, odafigyelés szükségeltetik a jogi szakfordításhoz. Fordítóink mind ilyen képességekkel rendelkeznek abból a célból, hogy minél letisztázottabb, semmilyen utómunkát nem igénylő fordításokat adjanak ki a kezükből. Ez vonatkozhat szerződésre, cégokiratra, periratokra, továbbá jogszabály fordítására. Felkészültségük mellett, fordítóink rendelkezésére állnak szótárprogramok, fordítást segítő alkalmazások, amelyek könnyítik és gyorsítják a munkafolyamatokat, továbbá igény szerint egyeztethető az adott fordítandó anyagra vonatkozó szakterminológia a megrendelővel.

A Translarium fordítóiroda nagy múlttal és tapasztalattal rendelkezik az Európai Unió joganyagának fordításában. Magyarország csatlakozását követően szükségessé vált a jogszabályok magyar nyelvre történő hiteles fordítása, mely feladatból cégünk az Európai Bizottság beszállítójaként jelentős részt vállalt.

Különösen azok számára javasolt jogi fordító igénybevétele, akik magyarként külföldi jogszabályok, illetve külföldiként magyar jogszabályok értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban rendszeresen szerződéseket kötnek, beadványokat készítenek, esetleg idegen nyelvű pályázaton vesznek részt. Az ilyen pályázatokhoz kapcsolódóan hiteles dokumentumok csatolása szükségeltetik. Olyan megrendelőinknek, akik folyamatosan ugyanolyan jellegű, pl. sablonra épülő szerződések, vagy egyéb hasonló jogi dokumentumok fordítását bízzák ránk -automatizált rendszerünk miatt- ugyanazt a minőséget, jelentős árkedvezménnyel tudjuk adni.