8 lépéses útmutató a jogi fordításokhoz

A jogi dokumentumok jellemzői

A cégkivonatok, okiratok, szerződések különleges csoportot alkotnak a fordítások között. A jogi szövegek szókincse egyedi. A szerződések tartalma joghatást vált ki, ezért a fordítást körültekintően érdemes elvégezni. A jogi dokumentumok fordításához ezért összeállítottunk egy útmutatót.

Technikai jellemzők

A dokumentumok fordítása rendszerint előkészítést igényel. Mivel a szerződések az aláírással válnak véglegessé, ezért főleg szkennelt formában kerülnek fordításra. A szkennelt anyakönyvi kivonat, bizonyítvány vagy cégkivonat gyakran régi és gyűrött. A szöveget aláírások vagy bélyegzők fedik, vagy egyszerűen gyenge fénymásolat készül róluk. Előfordul, hogy a szkenneléskor rosszul hajtják az oldalakat, ezért a szöveg egy része le szokott maradni.

Optikai karakterfelismerés

A szkennelt fájlokat optikai karakterfelismerő szoftverrel digitalizáljuk. A szövegfelismerő szoftver néha téved, főleg a gyengébb fénymásolatok beolvasása nehézkes. A szövegbeolvasáskor az aláírások, bélyegzők és a táblázatok is összezavarják a szoftver munkáját. A hibákat a következő lépésben javítjuk.

Optikai karakterfelismerés

Előszerkesztés 

Az eredeti fájlt összehasonlítjuk az átalakított digitális szöveggel, és a hibás szavakat kijavítjuk. Ilyen hiba lehet például az, hogy az eredeti szövegben „bérleti szerződés” szerepel, az átalakított fájlban pedig “bér1et: szerzoo)es. A hibajavítások mellett helyreállítjuk a formázást. Szögletes zárójelbe tesszük az aláírást és a bélyegzőt, hogy egyértelmű legyen, hogy ez nem szerepel a forrásszövegben, csak van ott egy bélyegző (például [olvashatatlan aláírás], vagy [Bélyegzőlenyomat: Budapest Polgármesteri Hivatala]). A nem olvasható szövegek, kézírásos bejegyzések, elmosódott bélyegzők [olvashatatlan szöveg] jelzést kapnak.

Előkészítés a fordításra

A szerkeszthető szöveget előkészítjük a fordításra. A fordításhoz minden esetben fordítástámogató szoftvert használunk. A szoftver mondatokra bontja a szöveget, majd megkeresi a mondatmemóriában, hogy szerepel-e a mondat fordítása. Ezzel megkönnyíti a fordítást, támogatja a fordítási folyamatot, továbbá eltárolja a mondatpárokat. Az egyes mondatok fordítását a későbbiekben újra felhasználhatjuk. Ha van terminológiai adatbázisunk (nevezhetjük szótárnak), akkor ezt is hozzákapcsoljuk a szoftverhez.

Fordítás előkészítése fordítástámogató szoftverben mondatmemóriával és szótárral

Fordítás

Most pedig elkezdhetjük az előkészített szöveg fordítását. A fordítást tapasztalt jogász szakfordító végzi, aki ismeri a dokumentum szövegének terminológiáját. Például adásvételi szerződés fordításához ismerni kell a szerződések nyelvezetét.

Szerkesztés (Editing): 

A fordítást és a lektorálást külön kell választani. A lektoráláskor egy nyelvész újra ellenőrzi a fordítást. Összeveti a lefordított mondatokat az eredeti mondatokkal, és kijavítja a szórendi hibákat. A cél, hogy gördülékeny, érthető szöveg készüljön a nyersfordításból.

Egynyelvű ellenőrzés (Proofreading)

A harmadik nyelvész átnézi a lefordított szöveget, stilisztikai módosításokat végez, amellyel tökéletesíti a szöveget.

Utómunkálatok, minőség-ellenőrzés (QA), kiadványszerkesztés (desktop publishing, DTP)

A minőség-ellenőrzés keretében ellenőrizzük a számokat, a helyesírást, a fordítás teljességét és a terminológiát. A fordítástámogató szoftver kétnyelvű fájljából elkészül a célnyelvi fájl. A véglegesítéskor helyre állítjuk a formázási problémákat. Ezek után a lefordított fájlt elküldjük a megrendelőnek.

Tanúsítás 

A jogi dokumentum fordítása után az ügyfél kérésére igazoljuk, hogy a lefordított szöveg a forrásszövegnek megfelel. A jogi fordítást és/vagy a lektorálást képzett és tapasztalt szakfordító végezte. A tanúsított fordításoknál nagy figyelmet fordítunk a fenti lépésrend betartására. A munkafolyamat betartásával pontos és szabatos fordításokat készíthetünk ügyfeleinknek.