Jogi referenciák

Fő tevékenységünk az Európai Bizottság részére lefordított 59 056 oldalnyi szöveg az elmúlt 10 évben, amely főleg jogi, gazdasági, műszaki és informatikai jellegű fordításokat tartalmazott.

Az Európai Bíróság és az Európai Unió fordítóközpontjának beszállítójaként angol-magyar és magyar-angol fordításokat végzünk

Ügyvédi irodának, több vállalatnak és magánembernek fordítunk szerződéseket, cégiratokat, cégkivonatokat, periratokat és a jogi eljárásokhoz szükséges egyéb dokumentációt.

Jogász fordítóink nagy tapasztalatra tettek szert az Európai Unió jogharmonizációs folyamata során, amikor az uniós csatlakozás előtt a teljes joganyag fordításában komoly szerepet vállaltak.

Ezen kívül nagy tapasztalatunk van a büntető- és polgári jog dokumentumainak fordításában, a szerződések világában és a gazdasági világ jogi vonatkozásaiban.