Hivatalos fordítás

A hivatalos fordítások piacán korábban jellemző szigorú előírások napjainkban finomultak. Alább összeszedtük a fordításról szóló jogszabályokat.

Cégiratok hiteles fordítása

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet alapján „cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.” Így fordítóirodánk készíthet hiteles fordítást alapító okiratokról, aláírási címpéldányokról, cégkivonatokról, taggyűlési jegyzőkönyvekről, társasági szerződésekről és egyéb hivatalos dokumentumokról.

Polgári perek iratainak fordítása

A 2018. január 1. napján hatályba lépett Polgári perrendtartás 62. §-a a fordítással kapcsolatban újítást hozott:

 [Fordítás szükségessége a perben]
Fordítás szükségessége esetén – jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű fordítás alkalmazható.

A hatálybalépés napjától kezdve a polgári perekben a fordítandó iratokról elég egyszerű fordítást készíteni. Az egyszerű fordítás ebben az esetben nem hiteles fordítást jelent.

Ez fontos lépés az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda monopóliumának visszaszorításában, amellyel csökkenti a hiteles fordítás indokolatlan előírásával a felesleges bürokráciát, továbbá igazodik az európai bevált gyakorlatokhoz és jogszabályokhoz.

Büntetőeljárással kapcsolatos iratok fordítása

A büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC. tv. törvény csak egyszerű fordítást említ minden esetben, tehát nem szükséges hiteles fordítást készíttetni.

Bírósági végrehajtási iratok fordítása

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 207. §-a alapján „A végrehajtást kérő a végrehajtási kérelemhez köteles csatolni a végrehajtandó külföldi határozatot és – szükség esetén, a bíróság felhívására – ennek magyar fordítását.” Tehát irodánk fordíthat ilyen végrehajtási iratokat, mivel a törvény egyszerű fordítást ír elő külföldi határozat végrehajtása körében a végrehajtást kérő számára.

Tanúsítvánnyal ellátott fordítás

(hivatalos, igazolással ellátott vagy záradékolt fordítás)

Irodánk az általunk készített és tételesen lektorált fordításokhoz igény szerint cégszerű aláírással és pecséttel ellátott tanúsítványt állít ki, melyben igazoljuk, hogy a fordítás mindenben megegyezik a forrásnyelvi anyaggal, és hogy a fordítást szakfordító vagy szaklektor készítette. Ezt a tanúsítványt eddig minden szervezet elfogadta.